Privatumo politika ir naudojimo sąlygos

Sveiki atvykę į Capital City Group svetainę! Naudodamiesi mūsų svetaine jūs sutinkate su šios privatumo politikos sąlygomis ir nuostatomis. Naudodamiesi mūsų svetaine jūs sutinkate su slapukų išsaugojimu ir naudojimu pagal šios privatumo politikos nuostatas.

DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

Capital City Group ( toliau – CCG) apdoroja jūsų asmeninius duomenis laikydamasi galiojančių duomenų apsaugos įstatymų, įskaitant Europos Sąjungos (ES) bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus nacionalinius duomenų apsaugos įstatymus. Duomenų privatumas mums ir mūsų darbuotojams, klientams, tiekėjams bei kitiems interesantams ar naudos gavėjams yra labai svarbus.
Šios privatumo politikos tikslas – nustatyti aukšto lygio nuoseklius standartus, kurie užtikrintų darbuotojus, klientus, tiekėjus ir kitus interesantus bei naudos gavėjus, kad mes gerbiame ir saugome duomenų privatumą. Kitas tikslas – valdyti teisinę ir su reguliavimu susijusią riziką bei prekės ženklo reputaciją ir matomumą šiuo atžvilgiu. Ši privatumo politika nepakeičia jokių teisinių įsipareigojimų ir reglamentų, nustatančių griežtesnes taisykles ar papildomus apribojimus, taikomus Asmeninių duomenų rinkimui ir apdorojimui. Kilus prieštaravimams su čia išdėstytomis nuostatomis, pirmenybė teikiama privalomų vietinių teisės aktų nuostatoms.

Remdamasi duomenų privatumą reglamentuojančiomis nuostatomis, nustatančiomis Asmeninių duomenų apdorojimo principus, įsipareigoja:
rinkti ir apdoroti Asmeninius duomenis laikydamasi galiojančių teisės aktų;
naudoti tinkamas ir pakankamas priemones, leidžiančias informuoti asmenis apie CCG vykdomą Asmeninių duomenų rinkimą ir paaiškinti, kaip šie asmeniniai duomenys bus naudojami;
kai reikia, prašyti sutikimo rinkti ir apdoroti Asmeninius duomenis, užtikrinant skaidrumą ir sudarant sąlygas sutikimą atšaukti;
užtikrinti, kad renkami Asmeniniai duomenys būtų aktualūs ir nepertekliniai, atsižvelgiant į tikslą, dėl kurio jie renkami, ir rinkti Asmeninius duomenis aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
riboti subjektų ir asmenų prieigą prie Asmeninių duomenų, leidžiant juos pasiekti tik esant pagrįstam poreikiui;
visas su Asmeninių duomenų apdorojimu susijusias operacijas vykdyti sąžiningai ir teisėtai, įskaitant tokių duomenų perdavimą už šalies, kurioje jie yra surinkti, ribų. Asmeniniai duomenys turi būti apdorojami tik tokios apimties, kuri būtina reikiamai veiklai vykdyti, tinkamam klientų aptarnavimo lygiui užtikrinti ir atitinkamiems komerciniams veiksmams atlikti;
nesaugoti Asmeninių duomenų ilgiau nei numatyta teisiniuose reikalavimuose ar būtina reikiamai veiklai vykdyti, tinkamam klientų aptarnavimo lygiui užtikrinti ir atitinkamiems komerciniams veiksmams atlikti. Kai Asmeninių duomenų nebereikės tam tikriems tikslams, kuriais buvo grįstas teisėtas jų rinkimas ir apdorojimas, pasiekti, mes tinkamai ištrinsime arba anonimizuosime tokius duomenis;
pasirūpinti, kad Asmeniniai duomenys būtų tikslūs ir pagrįstai juos atnaujinti bei suteikti tinkamas priemones asmenims gauti informaciją apie saugomus jų asmeninius duomenis ir ištaisyti netikslumus;
perduoti Asmeninius duomenis valdžios institucijomis tik tokios apimties, kuri numatyta teisės aktuose, arba tik gavus asmens leidimą;
reguliariai įvertinti rizikas duomenų privatumui, susijusias su Asmeninių duomenų rinkimu, apdorojimu ir saugojimu;
atsižvelgiant į šioje politikoje numatytą apsaugos lygį, reikalauti iš paslaugų teikėjų, kad jie užkirstų kelią CCG renkamų Asmeninių duomenų praradimui, neteisėtam atskleidimui ar netinkamam prieigos priemonės naudojimui; tikimasi, kad CCG samdomos trečiosios šalys visas su tokių duomenų apdorojimu susijusias operacijas vykdys sąžiningai ir teisėtai, įskaitant tokių duomenų apdorojimą už šalies, kurioje jie yra surinkti, ribų;
tikimasi, kad visi CCG darbuotojai laikysis įsipareigojimo saugoti Asmeninių duomenų konfidencialumą.

Slapukai

Šioje svetainėje naudojamų slapukų technologija nepažeidžia paslaugos naudotojo privatumo. Slapukai naudojami, pvz., įvertinimo ir tyrimo tikslais, siekiant nustatyti svetainės naudojimo pobūdį ir apimtį. Slapukai taip pat gali būti naudojami įmonėms taikomai tiesioginei rinkodarai ar rinkodarai, paremtai naudotojų sąrašais ir pakartotinės rinkodaros funkcijomis vykdyti. Tokios rinkodaros tikslas yra teikti teminę informaciją apie įmonės paslaugas naudotojams, kurie anksčiau lankėsi įmonės svetainėje.
Slapukai nesuteikia prieigos prie duomenų saugyklos įrenginio, pvz., kietojo disko, ar galimybės nukopijuoti iš jo informaciją. Naudotojas gali užblokuoti slapukus pakeitęs interneto naršyklės nustatymus, tačiau tai gali apriboti kai kurias tinklalapių funkcijas, todėl blokuoti slapukų nerekomenduojama. Naudotojas taip pat bet kada gali ištrinti slapukus interneto naršyklėje.
CCG renka ir apdoroja asmeninius duomenis šiais tikslais: susisiekti su klientais, CCG produktų ir paslaugų rinkodarai vykdyti (įskaitant tikslinę rinkodarą el. paštu, reklamą per internetą ir asmeninius pardavimo skambučius), atsiliepimams rinkti ir tvarkyti, užklaustai informacijai teikti ir iš CCG įsigytiems ar užsakytiems produktams bei paslaugoms teikti.